Yenlo Centraal Aansluitpunt - Terugblik 2018

Het jaar 2019 is nu even van start en voor Yenlo is dat een moment om eens terug te kijken op de ontwikkelingen en statistieken van het jaar 2018 betreffende koppelvlakken op het Centraal Aansluitpunt zoals we dat ook vorig jaar deden.

6 min leestijd

Het jaar 2019 is nu even van start en voor Yenlo is dat een moment om eens terug te kijken op de ontwikkelingen en statistieken van het jaar 2018 betreffende koppelvlakken op het Centraal Aansluitpunt zoals we dat ook vorig jaar deden, zie statistieken Centraal Aansluitpunt 2017. Een mooie groep nieuwe klanten heeft gekozen voor het Centraal Aansluitpunt van Yenlo. Zij zijn voornamelijk gebruik gaan maken van bestaande koppelvlakken met de Landelijke Voorzieningen zoals CIOT, CORV en de Berichtenbox. Daarnaast is Yenlo betrokken geweest met het realiseren van nieuwe berichtenstromen en koppelvlakken. Alleen al met de Cloud-oplossing hebben we afgelopen jaar ruim 20 miljoen berichten verwerkt (zowel WUS als ook ebMS verkeer). Een flinke stijging ten opzichte van 2017 en de verwachting is dan ook dat deze stijging zal doorzetten in 2019. In dit blog lichten we een aantal van onze samenwerkingen en nieuwe berichtenstromen toe.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

In het vierde kwartaal van 2018 is Yenlo in samenwerking met Roxit, Omgevingsdienst Midden-Holland, Rijkswaterstaat en VNG-realisatie een pilot gestart ter voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ondersteunt de uitvoering van de milieuwetgeving. Het doel van de pilot is om de oplossing van Roxit, Squit, te koppelen aan de DSO-keten “van idee tot afhandeling". Yenlo is in deze pilot verantwoordelijk voor het ebMS berichtenverkeer en heeft hiervoor het Centraal Aansluitpunt ingezet. De pilot is succesvol verlopen en we zijn gereed voor de verdere implementatie en uitrol van de DSO-keten. Kijk voor meer informatie rondom Squit van Roxit en de DSO-keten op de website van Roxit.

GCOS

In het kader van de jeugdzorg worden casestudies uitgevoerd onder het dak van de regionale Veiligheidshuizen. Het doel is een effectievere samenwerking in diverse maatschappelijke ketens, zoals de jeugdrechtketen, de veiligheidssector en de politie. Deze ketens worden gekenmerkt door veel verschillende partijen rond één individu of zaak. In praktijk stemmen Veiligheidshuizen een casus af met andere samenwerkingsverbanden, of een ander Veiligheidshuis om te kunnen zien of de casus niet elders in behandeling is. Het verstrekken van gegevens is mogelijk, maar er moet gewaakt worden voor structurele gegevensdeling. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een generieke ICT-voorziening ontwikkeld om partijen te ondersteunen bij het voeren van casusoverleg, het Geïntegreerd Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS). Yenlo heeft door middel van het Centraal Aansluitpunt de softwareoplossing van XLAB, KeDo, op GCOS aangesloten voor het uitwisselen van dit specifieke berichtenverkeer. Op 5 september 2018 is de eerste GCOS-koppeling live gegaan door een nauwe samenwerking tussen het Veiligheidshuis Flevoland, Xlab, Yenlo en Justitiële Informatiedienst. Een buitengewoon mooi resultaat en een stap voorwaarts voor de Veiligheidshuizen en de Jeugdzorg in het algemeen. Kijk voor meer informatie op de website van Veiligheidshuizen en GCOS.

WagwEU

Sinds 18 juni 2016 is de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers Europese Unie) van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken in het kader van transnationale dienstverlening. Met betrekking tot de meldplicht is het streven om 1 april 2019 een digitaal meldingssysteem gereed te hebben. Daarbij is besloten dat de Sociale Verzekeringsbank de meldplicht gaat uitvoeren. CGI Nederland en haar partners hebben de opdracht voor het realiseren van dit Meldloket gegund gekregen. Yenlo is met haar cloud gebaseerde Centraal Aansluitpunt via Diginetwerk verantwoordelijk voor het berichtenverkeer vanaf het meldloket naar ondermeer de Sociale Verzekeringsbank, Inspectie SZW en de Belastingdienst toe.

SBR-wonen

SBR-wonen is een samenwerkingsverband van Aedes, BZK, Aw en WSW. Zij richten zicht op het realiseren van een infrastructuur en de gemeenschappelijke taal voor de informatie-uitwisseling. Voor de realisatie van de ICT-voorzieningen werken ze samen met Logius.

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om jaarlijks prognose- en verantwoordingsgegevens aan te leveren bij Aw, BZK en WSW. De hoeveelheid en complexiteit van de aan te leveren gegevens zorgt ervoor dat corporaties veel tijd kwijt zijn aan het verzamelen ervan. Ook de invoer via het huidige systeem levert problemen op. De standaardisatie via SBR en een nieuwe wijze van informatie-uitwisseling, zorgen ervoor dat corporaties hun administraties beter kunnen inrichten en gegevens efficiënter kunnen aanleveren. Deze uitwisseling verloopt via Digipoort, de ICT-centrale waar het berichtenverkeer voor de overheid verwerkt wordt.

Yenlo heeft als eerste WSW (Waarborgfonds Sociale Waarborgfonds) kunnen aansluiten op Digipoort voor het ontvangen van de SBR-wonen berichten. Inmiddels zijn we nu ook gestart met het aansluitproces voor BZK en Aedes. In 2019 verwachten wij nog meer aansluitingen op Digipoort te realiseren om zo de informatie-uitwisseling ook binnen dit marktsegment verder te optimaliseren.

Kijk ook op de website van SBR voor meer informatie.

Vooruitblik 2019

2018 was een heel mooi jaar voor het Centraal Aansluitpunt van Yenlo. Er zijn meer samenwerkingen tot stand gekomen, meer berichten veilig uitgewisseld tussen partijen en het Centraal Aansluitpunt is inmiddels een begrip in Nederland geworden.

"2019 belooft wederom een mooi jaar te worden" denkt ook Peter Willems, Sales Director van Yenlo: “Het is belangrijk dat partijen, of dat nu overheid, semi-overheid of commercieel partijen zijn, op een veilige en robuuste wijze gegevens met elkaar kunnen uitwisselen zonder zich zorgen hoeven te maken over de onderliggende, vaak complexe,  technologie. Door standaardisatie in de keten en een kosten effectieve aanpak zoals het Centraal Aansluitpunt van Yenlo, wordt dit mogelijk gemaakt.”.

Wij verwachten in 2019 te groeien naar tussen de 25 tot 30 miljoen berichten met wederom een fout percentage van 0%. Daarmee dragen wij ons steentje bij aan een betere informatie keten in Nederland.

Vragen of nieuwsgierig naar aanleiding van deze blog? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Interessant om te delen?
   
Gepubliceerd op 5 februari 2019
Reacties

Blijf op de hoogte met de laatste artikelen