Yenlo tekent IBD addendum op KING Convenant

VNG/KING heeft alle afspraken voor de samenwerking tussen gemeenten en ICT leveranciers ondergebracht in een overkoepelend leveranciersconvenant. In aanvulling op het reeds bestaande KING Convenant heeft de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) een leveranciersaddendum vervaardigd. Doel van dit IBD-addendum is het vastleggen van afspraken tussen leveranciers en de IBD op het vlak van informatiebeveiliging.

1 min leestijd

Deze week heeft Pascal van Lammeren, ServiceManager van het Centraal Aansluitpunt Digikoppeling (MDC-platform) het IBD addendum op het KING Convenant getekend.

Yenlo tekent IBD addendum

Yenlo heeft met haar diensten veel gemeenten aangesloten op de verschillende Landelijke Voorzieningen en Basisregistraties. Een aantal voorbeelden hiervan zijn MijnOverheid (Berichtenbox en Lopende Zaken), het Gemeentelijke gegevensknooppunt (iJw en iWmo), het Omgevingsloket Online (OLO), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG van het Kadaster), de Waarderong Onroerende Zaken (WOZ van het Kadaster), het Handelsregister (HR Dataservice van de Kamer van Koophandel), de Basisregistratie Kadaster (BRK van het Kadaster), de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en de Gemeentelijke Basisadministratie-Verstrekkingen (GBA-V).

Met al deze aansluitingen zorgt Yenlo alleen al bij de gemeenten voor het veilig afleveren van tienduizenden berichten per dag middels een één Eurostekker gedachtengoed.

Reden te meer om ons aan te sluiten bij zo’n goed initiatief als het IBD addendum en samen te zorgen dat wij het niveau van beveiliging van de ICT keten zo hoog mogelijk houden!

Interessant om te delen?
   
Gepubliceerd op 3 november 2017
Reacties

Blijf op de hoogte met de laatste artikelen