Het Centraal Aansluitpunt

Het Centraal Aansluitpunt is een cloud gebaseerde oplossing die de berichtenstromen tussen (semi-) overheden en bedrijven onderling, en met de landelijke voorzieningen (basisregistraties) regelt.

digikoppeling servicebus wus dataverkeer

Centraal Aansluitpunt is gebaseerd op de Digikoppeling, Digimelding en Digilevering standaarden. Tevens worden alle overige Enterprise Servicebus functionaliteiten aangeboden als een Gemeentelijke- of Overheids Servicebus.

centraal aansluitpunt enterprise servicebus

De cloud oplossing voor specifieke berichtenstromen

Onze filosofie achter onze cloud oplossing is relatief eenvoudig: ontwikkel éénmalig een specifieke berichtenstroom en verstrek die aan iedereen die er gebruik van wil maken tegen een laagdrempelige investering.

Om ook lokale informatiesystemen gebruik te kunnen laten maken van deze berichtenstromen en landelijke voorzieningen, is er een cloud oplossing beschikbaar die de connectiviteit tussen het lokale netwerk en het Centraal Aansluitpunt verzorgt. 

Yenlo biedt een totaaloplossing: van aansluiting tot exploitatie en beheer, voor Digikoppeling, Digilevering en Digimelding berichtenstromen. Allen gebaseerd op ebMS en WUS standaarden. En daarnaast een volledige Enterprise Servicebus in de cloud, met een zeer aantrekkelijk kostenmodel.

yenlo medewerker

ISO Certificeringen

Yenlo is zowel als organisatie, als mede ons datacentra en het Centraal Aansluitpunt, volledig ISO-9001, ISO-27001 gecertificeerd. Hiermee zijn wij uniek binnen Nederland. Mede dankzij deze ISO-certificering tonen wij aan dat we een veilige, betrouwbare en professionele oplossing bieden voor onze klanten. Middels onze certificering is ook uw organisatie automatisch gecertificeerd voor de toegang tot de Landelijke Voorzieningen.

2 in 1

Het Centraal Aansluitpunt kan voor meerder doeleinden worden ingezet:

  1. Centrale cloud oplossing voor berichtenstromen met de landelijke voorzieningen en basisregistraties op basis van ebMS en WUS.
  2. Centrale cloud oplossing voor algemene Enterprise Servicebus functies, bijvoorbeeld inzetbaar als Gemeentelijke Servicebus of (Semi-) Overheids Servicebus.

Centraal Aansluitpunt als knooppunt voor landelijke voorzieningen (digikoppeling)

In Nederland zijn diverse basisregistraties, ook wel kernregistraties of landelijke voorzieningen genoemd, beschikbaar voor alle overheden en semi-overheden. Om gebruik te kunnen maken van deze basisregistraties dient men een beveiligde koppeling te maken naar de landelijke voorziening die deze basisregistratie aanbiedt. Veel van deze koppelvlakken zijn gebaseerd op de Digikoppeling (ebMS) standaard, vaak een complexe aangelegenheid voor organisaties om te realiseren en te onderhouden. Dit heeft Yenlo opgelost middels haar totaaloplossing: het Centraal Aansluitpunt.

Vanuit de overtuiging dat slechts éénmalig geïnvesteerd hoeft te worden in de beveiligde koppeling naar een landelijke voorziening, en in de overtuiging dat Yenlo gelooft in "betalen naar gebruik", en niet "betalen voor bezit", hebben wij in samenwerking met diverse overheden het Centraal Aansluitpunt ontwikkeld en alle koppelvlakken gerealiseerd.

Met slechts één verbinding heeft uw totale organisatie en alle achterliggende informatiesystemen de mogelijkheid om berichten uit te wisselen met alle landelijke voorzieningen.

Nadat uw organisatie is aangesloten op het Centraal Aansluitpunt middels een PKI-overheid certificaat verbinding, kunnen de (domein) informatiesystemen de landelijke voorziening aanroepen via ons platform. Wij verzorgen de vertaling naar een gangbare StuF standaard en/of een ebMS Digikoppeling standaard. De complexiteit van het berichtenverkeer en translaties worden hiermee volledig uit handen genomen.

Yenlo heeft de afgelopen jaren met veel (domein) informatiesystemen de berichtenstroom gerealiseerd. Als voorbeeld onder andere: HR, BAG, BRK, BGT, BGT-mutaties, CORV, JW, WMO, WOZ, Berichtenbox, Lopende Zaken, Digilevering (BAG, HR), OLO, eID, CIOT, DUO-koppelingen, GBA-V, Digipoort, GCOS.

Ook de bijbehorende investeringen zijn overzichtelijk: U betaalt een vast bedrag per maand per koppelvlak of u betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik van het aantal berichten die uw organisatie ontvangt dan wel verstuurd. Wij hanteren geen licentiekosten.

Kortom, wij bieden een volledige, overzichtelijk en kosteneffectief oplossing, van aansluiting tot en met de gehele exploitatie.

Centraal Aansluitpunt als Enterprise Servicebus in de Cloud

Naast de standaard berichten koppelingen met de landelijke voorzieningen (basisregistraties) kan het Centraal Aansluitpunt van Yenlo ook ingezet worden met volledige Enterprise Servicebus functionaliteiten. Hierdoor kunnen organisaties, zoals gemeenten en (semi-) overheden, de specificaties van een Gemeentelijke Servicebus of een Overheid Servicebus eenvoudig implementeren via een cloud gebaseerde oplossing. Met deze Servicebus oplossing kunnen zowel interne- als externe (domein) applicaties met elkaar gekoppeld worden. Dezelfde kenmerken van volledige ontzorging en betalen naar verbruik, zijn hier wederom van toepassing. 

Ook voor onze Servicebus geldt: Na het ontwikkelen van de koppelingen rekeningen wij geen licentiekosten. U betaalt een vast bedrag per maand per koppelvlak of u betaalt alleen voor het daadwerkelijke verbruik van het aantal berichten die uw organisatie ontvangt dan wel verstuurd. Middels onze Servicebus oplossing in de cloud zijn organisaties in staat om op een snelle en betrouwbare wijze integraties te realiseren met hun ketenpartners, informatiesystemen en landelijke voorzieningen.

Download factsheet (18 pagina's)

icon download Factsheet Managed Digikoppeling Cloud

Voor SaaS leveranciers

Het Centraal Aansluitpunt ondersteunt multi-tennant opstellingen voor SaaS leveranciers. Dat wil concreet zeggen dat u als SaaS leverancier één connectie naar het Centraal Aansluitpunt kunt maken over welke u de verschillende berichtenstromen voor uw eindklanten kunt laten afhandelen. Afhankelijk van het type dienstverlening van uw organisatie zal het berichtenverkeer vervolgens onder uw PKI-Overheid certificaat plaatsvinden of middels het PKI-Overheid certificaat van uw eindklant.

Voor on-premise leveranciers

Bij een installatie van uw software op locatie van de eindklant zal het Centraal Aansluitpunt als een verlengstuk van uw softwareoplossing functioneren. Via onze lokale cloud adapter kan uw software de verschillende berichtenstromen aanroepen en lokaal afhandelen. Op deze wijze kunt u samen met uw software een totaaloplossing bieden aan uw eindklant zonder u druk te maken over complexe zaken als Digikoppeling, Digimelding en Digilevering. Deze zijn gewoonweg aanwezig binnen uw softwareoplossing.

digikoppeling kantoor
Miljoenen berichten per maand

Gemeenten, Provincies, Ministeries, en Semi-overheden

Het Centraal Aansluitpunt wordt momenteel gebruikt door gemeentes, provincies en ministeries, zowel direct of als ook indirect via een domeinapplicatie. Daarnaast wordt het Centraal Aansluitpunt gebruikt door verschillende pensioen maatschappijen (o.a. Berichtenbox), telecom providers (o.a. CIOT aanlevering) en multi-channel leveranciers. Kortom, een breed scala van diverse dienstverleners uit diverse sectoren en (lokale) overheden die gezamenlijk enkele miljoenen berichten maandelijks via het Centraal Aansluitpunt versturen en ontvangen.

Centraal Aansluitpunt digikoppeling kantoor
Partners

Diginetwerk of Internet?

Diverse landelijke voorzieningen worden (uitsluitend) ontsloten via het diginetwerk. Het Centraal Aansluitpunt heeft zelf ook een aansluiting op het diginetwerk en biedt haar klanten aan om de berichtenstromen via het diginetwerk (mits voorhanden voor de desbetreffende berichtenstroom) of via het internet te koppelen. Via deze weg kan het Centraal Aansluitpunt bijvoorbeeld ook de GBA-V berichtenstroom voor u ontsluiten op basis van dezelfde kenmerken van onze totale oplossing.